20161110-_MG_9607-2

Praktijk Angel Eyes Wijchen Essentie Begeleider Maloesjka Mombarg
Opleidingen - Workshops - Meditatie - Chakra Dance - Shiatsu - Spirituele Reizen - Behandelingen - Consulten

Wat is bidden?

Wat is bidden nu eigenlijk, we kennen het allemaal wel uit de diverse religie vormen. Maar voor ik verder over het bidden ga schrijven wil ik het kader waarin ik het bidden zie nader analyseren en uiteenzetten.

Er wordt vaak gebeden uit angst omdat veel mensen geleerd hebben dat God een gezagsorgaan zou zijn die oordeelt of jij wel of niet gestraft zal worden en/of jij wel een lang leven krijgt en de ander niet omdat hij of zij zondig zou zijn. We zijn gevallene uit Gods gratie.
Ook worden er gebeden opgezegd uit gewoonten, niet wetend wat er eigenlijk gezegd wordt maar we doen het maar want het hoort zo.

Maar aangezien we zijn geschapen naar Gods evenbeeld en zijn grootste gebod de Liefde is, is het Goddelijke aspect niet alleen buiten ons maar ook in ons en de gehele schepping en diens evolutie. Dat maakt ons uniek, geliefd, onafgescheiden en uitverkoren! En het wonder is dat onze Ziel in diverse levens op aarde lessen mag leren zonder dat er geoordeeld wordt of we het goed of fout doen. We hebben een vrije wil gekregen om zelf onze keuzen te maken en met de gevolgen van onze keuzen worden we geconfronteerd. Omdat we niet altijd bewust keuzen maken kunnen we in situaties komen die niet altijd even lekker lopen. Dan wordt je niet gestraft, nee dan is er sprake van oorzaak en gevolg (wordt ook karma genoemd) en met liefde leer je jouw lessen en ook de lessen die niet voortkomen uit karma zijn geen straffen. Leven en dood, de tegenstellingen zijn nu eenmaal inherent aan het leven zonder de tegenstellingen zouden we geen geluk kunnen ervaren. Zonder dalen geen toppen, zonder yin geen yang, zonder zwart geen wit enz. Je valt en staat dapper op wetend dat je met liefde en alle hulp mag leren. En hulp vragen is in deze al een les opzich en tevens kan het een gebed zijn.

madeira_zonsopkomst

Bidden en mediteren is eigenlijk hetzelfde, want in beide gevallen wordt er gecommuniceerd/contact gemaakt met de Ziel het Goddelijk deel van ons Zijn. Het mooie is dat onze Ziel onlosmakelijk verbonden is met De Grote Bron, De Grote Geest, De Heilige Geest, Onze Schepper, Onze Vader, De Heer en sommige benoemen dit als Het Universum maar ik noem het God.
Als ik over God spreek en/of schrijf heb ik het niet over religie! Als ik over God spreek bedoel ik de Goddelijke Bezieling in echt alles oftewel de Goddelijke Evolutie. Het Goddelijke manifesteert zich in alles (en dus iedereen) zodat De Goddelijke Liefde tot uiting kan worden gebracht.
Die Goddelijke Liefde huist dan ook in alles vandaar dat we ook niet zonder Liefde kunnen in welke vorm dan ook. Het klinkt zo cliché “alles is Liefde” en “all you need is love” maar het is echt het allerbelangrijkste vooral ook in je spirituele bewustwording. Je kunt enorme kennis hebben, jezelf allerlei technieken eigen maken maar als mensen naar je toe komen omdat ze je hulp nodig hebben zul je begrip en veiligheid moeten kunnen bieden en dat komt voort uit medeleven/respect en die komen weer voort uit Liefde.
Als bijvoorbeeld een psycholoog jouw niet begrijpt en/of jouw het gevoel geeft dat je fout bezig bent dan zal er ondanks die hoeveelheid studie geen genezing plaat vinden. Dan zal een buurvrouw die liefdevol de arm om je heen slaat en zonder oordeel naar je luistert meer effect hebben op je genezing. Dit is nu eenmaal het magische effect van Liefde en het helende effect wat Liefde heeft. Dus met andere woorden wij zijn allemaal genezers zijn als we daar voor kiezen.

Liefde in alles zien is als een gebed. Je kunt ervoor kiezen om alleen nog maar Liefde te zien. Het is een keuze die je elke dag opnieuw moet maken, jezelf dat anker geven is de kunst van het ontwaken in Godbewustzijn. Want zonder dat anker blijven we al snel hangen in een donkere wolk van boosheid of andere frustraties die we opdoen in ons dagelijks leven.

Het ware gebed is er een vol passie en liefde voor jezelf en dus voor God het is namelijk een eenheid, bidden doe je dan ook zo bewust mogelijk in stilte net als meditatie. Je maakt bewust tijd vrij om stil te zijn en je bewustzijn te verruimen en dan is er communicatie mogelijk met je Ziel met God, maar ook met Engelen/gidsen. Belangrijk hierbij is dat je altijd bewust bent van God en het Goddelijke Licht dan hoef je ook nooit bang te zijn want je bent nooit alleen ook al voelen we ons soms wel alleen we zijn dat beslist niet!
Durf te vragen in je gebed om bescherming en hulp van Engelen met alles wat je doet, maar durf ook de bidden voor diegene van je houdt of nog verder dan dat voor de wereld. Vraag om overvloedige zegeningen maar daarbij is je houding om die te zien en te ontvangen eigenlijk nog belangrijker. Wat wij denken dat we willen hebben is niet altijd hetgeen we krijgen, vaak worden we later pas bewust van de geschenken die we hebben gehad wanneer het ons wordt afgenomen. Wanneer je open staat voor alles wat het leven je te bieden kan hebben zie je de ongekende hoeveelheid overvloed die er is voor iedereen en als je in die magie wakker wordt laat je dan overspoelen door dankbaarheid en liefde voor God die ons geschapen heeft uit Liefde en het beste met ons voor heeft.

Wanneer je regelmatig gaat bidden/mediteren wordt de band met het Goddelijke steeds intenser en zal het verlangen om die magische vrede te voelen/ervaren van deze Liefde, groter worden.
Door te bidden/mediteren zul je merken dat er rust/vrede komt in jezelf. Je gaat de omstandigheden beter begrijpen. Je gaat stralen!
Ook ga je merken wanneer je even wat minder tijd hebt om stil te zijn, dit zul je merken doordat er onrust gaat ontstaan wat zich meestal uit in veel gedachten/piekeren. Meer in het hoofd minder in hart.

Gebeden kun je zelf schrijven of ter plekke de woorden/gedachten laten komen. Gebruik in je gebeden altijd positieve woorden en leg de nadruk op wat je wilt bereiken en niet waar je bang voor bent en of wat je niet wilt. Wanneer je veel angst hebt kun je natuurlijk wel vragen om hulp om deze illusies te verbrijzelen maar daarbij is het belangrijk dat je vraagt om vertrouwen.
Bidden mag hardop, fluisterend of in gedachten, zittend, liggend en zelfs lopend. Het effect van bidden is enorm aangezien wij mede scheppers zijn (onze Ziel is een deel van De Schepper) is het belangrijk om bewust te worden wat je bidt, wat je wenst, wat je denkt, waar je naar verlangt, wat je dagelijkse handelingen en gedachten nu zijn en of dit in lijn ligt met wat je werkelijk op Ziels niveau verlangt.
En om daar weer achter te komen is regelmatig in stilte zijn belangrijk dan zul je steeds beter weten wie je bent en wat je wilt en daardoor zullen je gebeden steeds effectiever en krachtiger worden.

Wanneer je hier aan wilt beginnen maar je weet niet hoe kijk dan naar voorbeelden van gebeden op deze website. Met deze gebeden kun je gerust beginnen en wanneer je de behoefte voelt ze uit te breiden of te veranderen meer naar je eigen persoonlijke situatie doe dat dan gerust.

Luister naar je hart!

Ik bid dagelijks voor alles wat leeft dus ook voor jullie en wens iedereen de mooiste zegeningen toe!